Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Matka Boża Pięknej Miłości- modlitewnik

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Matka Boża Pięknej Miłości- modlitewnik

Opis produktu

Modli­tew­nik wydany dla czci Matki Bożej Pięk­nej Miło­ści. Publi­ka­cja zawiera m.in. Powi­ta­nie Matki Pięk­nej Miło­ści; Zawie­rze­nie sie­bie; Akt ofia­ro­wa­nia się Bole­snej Matce Pięk­nej Miło­ści; Modli­twę dzięk­czynną, a także krótki wstęp opi­su­jący Matkę Pięk­nej Miłości.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014

Zawie­rze­nie sie­bie
Matko Jezusa, Nauczy­cielko pięk­nej miło­ści, w Twoim Nie­po­ka­la­nym Sercu skła­dam moje serce pełne nie­do­sko­na­ło­ści. Oczysz­czaj je, prze­mie­niaj, upo­dab­niaj do swo­jego.
Tobie zawie­rzam samą sie­bie i swoją przy­szłość. Oddaje Ci każdy mój krok, każdą chwilę mojego życia. Pro­wadź mnie, ucz pięk­nej miło­ści, chroń przed poku­sami świata, przed każ­dym złem.
Pro­wadź mnie tak, bym spo­tkała męża, któ­rego Bóg mi prze­zna­cza, i uproś nam łaskę szczę­śli­wego życia rodzin­nego. Amen.

Spis tre­ści:

Wstęp
Powi­ta­nie Matki Pięk­nej Miło­ści
Pozdro­wie­nie Maryi
Pozdro­wie­nie Bole­snej Matki Pięk­nej Miło­ści
Zawie­rze­nie sie­bie
Akt ofia­ro­wa­nia się Bole­snej Matce Pięk­nej Miło­ści
Odda­nie swego życia
Modli­twa dzięk­czynna
O miło­wa­nie Boga
O wiarę i miłość
O piękną miłość
O czy­stość serca
O życie dla Chry­stusa
O pomoc Maryi
O życie w świę­to­ści
O obronę życia
Modli­twa matki rodziny
Modli­twa o opiekę Matki Pięk­nej Miło­ści przed obra­zem w Polań­czyku
Modli­twa do Matki Pięk­nej Miło­ści w Matem­ble­wie
Modli­twa dożyn­kowa
Za rodziny
Za naród
Lita­nia do Matki Pięk­nej Miło­ści
Nowenna do Matki Bożej Pięk­nej Miłości


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia