Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Św. Mak­sy­mi­lian Maria Kolbe- modlitewnik

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Św. Mak­sy­mi­lian Maria Kolbe- modlitewnik

Opis produktu

Módlmy się… Do św. Mak­sy­mi­liana Marii Kolbego

  Rycerz Nie­po­ka­la­nej, który dbał o roz­sze­rze­nie kultu maryj­nego. Wię­zień Pawiaka i Oświę­cima. Zgi­nął w Auschwitz, odda­jąc życie za innego więź­nia i jego rodzinę.

 

Ksią­żeczka przy­bliża życie św. Mak­sy­mi­liana Marii Kol­bego oraz zawiera modli­twy Świę­tego oraz do Świę­tego. Modli­twy fran­cisz­ka­nina oddają część Nie­po­ka­la­nej i zawie­rzają pod Jej opiekę życie. Z kolei modli­twy do św. Mak­sy­mi­liana zapie­rają róż­no­ra­kie prośby: za rodzinę, o pokój na świe­cie, o odwagę i pokorę. Dodat­kowo modli­tew­nik bogaty jest w lita­nię i 2 nowenny.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64762–19-2
Rok wyda­nia: 2014

Modli­twa o pokorę
Święty Mak­sy­mi­lia­nie, któ­ryś został wycho­wany do pokory dzięki twemu wglą­da­niu w przy­kład Nie­po­ka­la­nej Dzie­wicy, Maryi, wsta­wiaj się i za mną o pokorę, bym lepiej mógł czuć się w gro­nie wier­nych Kościoła i by oni czuli się ze mną lepiej. Niech twoja ini­cja­tywa w nie­bie w tej inten­cji będzie pocie­chą dla mnie, że mogę jesz­cze zawal­czyć o pokorne życie, zawal­czyć o sie­bie. Spraw, o św. Mak­sy­mi­lia­nie, by i ta moja prośba wpły­nęła na dba­łość o rela­cję z Bogiem, jesz­cze ści­ślej­szą wła­śnie dzięki poko­rze.
Pro­szę cię o pokorne życie dla mnie. Bym nigdy nie przy­wią­zy­wał zbyt­niej wagi do mate­rialnych spraw, a te naj­trud­niej­sze sprawy ziem­skie, bym przed­sta­wiał Bogu i nigdy nie popadł w mnie­ma­nie, że mogę sobie bez Niego pora­dzić.
Chroń, o św. Mak­sy­mi­lia­nie, moich najbliż­szych od pychy, by nigdy nie zbra­kło nam wza­jemnej miło­ści i tro­ski. Jeśli to wszystko jest zgodne z wolą Bożą, to racz, o św. Mak­sy­mi­lia­nie, wypro­sić mi te łaski. Amen.

Spis tre­ści:

Święty Mak­sy­mi­lian Maria Kolbe (bio­gram)

MODLITWY ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBEGO
Akt poświę­ce­nia się Nie­po­ka­la­nej
Modli­twa o kró­lo­wa­nie Maryi
Modli­twa pochwalana

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBEGO
Modli­twa prośby
Modli­twa ufno­ści
Modli­twa o odwagę
Modli­twa za rodzinę
Modli­twa o pokój na świe­cie
Modli­twa do Matki Bożej w oso­bi­stej potrze­bie
Modli­twa o pokorę
Lita­nia
Nie­usta­jąca Nowenna do Świę­tego Mak­sy­mi­liana Marii Kol­bego
Nowenna za wsta­wien­nic­twem św. Mak­sy­mi­liana Marii Kol­bego o łaskę naśla­do­wa­nia Naj­święt­szej Maryi Panny – Niepokalanej


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia