Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Módlmy się… Róża­niec ze Świę­tym Janem Paw­łem II

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Chwilowy brak towaru

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Módlmy się… Róża­niec ze Świę­tym Janem Paw­łem II

Opis produktu

Módlmy się… Róża­niec ze Świę­tym Janem Paw­łem II

  Modli­tew­nik jest zbio­rem roz­wa­żań różań­co­wych św. Jana Pawła II. Całość dopeł­niają słowa Ojca Świę­tego o różańcu. Święty dekla­muje: „Róża­niec jest modli­twą, którą bar­dzo uko­cha­łem”, jed­no­znacz­nie zachę­ca­jąc wie­rzą­cych do odma­wia­nia go.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–89-6
Rok wyda­nia: 2014

Tajem­nice rado­sne, część 4. Ofia­ro­wa­nie w świątyni

Wszystko dla Cie­bie, mój Boże, moja naj­więk­sza miło­ści, kiedy coś czy­nię, cier­pię i myślę. Kochany Jezu, […] w moim sercu pra­gnę uczy­nić miesz­ka­nie dla Cie­bie. […] Wyna­gra­dza­jąc moje prze­szłe nie­wier­no­ści, Tobie ofia­ruję moje ubo­gie serce […] i pra­gnę z Twoją pomocą nigdy wię­cej nie grze­szyć”.
Pięk­nym zwy­cza­jem rodzi­ców jest ofia­ro­wy­wa­nie swo­ich dzieci Panu Bogu. Prak­ty­kujmy to nie tylko w godzi­nach próby. Prak­ty­kujmy bez cie­nia warunku czy jakie­goś targu. I nie­chaj ofia­ro­wa­nie potom­stwa poprze­dza oso­bi­sty akt zawie­rze­nia Bogu samych małżonków.

Spis tre­ści:

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O RÓŻAŃCU

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (I)

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (II)

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia